تعویض پنجره

نمونه کارهای تعویض پنجره

تعویض پنجره قدیمی (آهنی، آلومینیومی، چوبی) با پنجره دوجداره upvc (آلومینیومی جدید): هرگونه تغییر ساختار یا متریال مصرفی پنجره را برای بهره بردن از مزایای پنجره جدید را تعویض پنجره می‌نامند که ممکن است دارای خرابی و ساخت مجدد دیوار اطراف آن یا بدون تخریب و صرفا با برداشتن پنجره قبلی صورت بگیرد. در این بخش می توانید بخشی از نمونه کارهای خدمات تعویض پنجره انجام شده توسط مجموعه واعظی وین را مشاهده کنید.