نمونه کارهای کرتین وال کپ‌دار

اگر درپوش سیستم کرتین وال را در دو جهت عمودی و افقی استفاده کنیم و خطوط خیلی در سطح پررنگ باشند به این سیستم درپوش کامل (کپ دار) گفته می شود. در این بخش می‌توانید برخی از نمونه کارهای خدمات کرتین وال کپ‌دار انجام شده در مجموعه واعظی وین را مشاهده کنید.