کرتین وال

نمونه کارهای کرتین وال

کرتین وال در زبان فارسی به معنای دیوار پرده ای می باشد. ترکیب دو کلمه دیوار به معنای مانع سنگین و پرده بمعنای سبک واقعا تداعی کننده این نوع نما می باشد که در عین حال که مانند دیوار مقاومت بالا و استحکام کافی دارد اما همانند پرده سبک و زیباست. کرتین وال پوشش دهنده نمای بیرونی ساختمان می باشد که از کنار هم قرار گرفتن پروفیل های آلومینیوم و شیشه بشکل مشبک تشکیل می شود، نام دیگر آن سازه خود ایستا می باشد. در این بخش می توانید برخی از نمونه کارهای خدمات نمای شیشه ای کرتین وال انجام شده توسط مجموعه واعظی وین را مشاهده کنید.