نمونه کارهای خم UPVC

در ساختمان گاهی برای هماهنگی با طراحی مجبور به استفاده از پنجره‌های خم upvc (curved windows) هستیم. از خدمات ما ایجاد خم در پنجره‌های upvc چه بصورت خم هلال و چه خم ویترینی می‌باشد. در این بخش می توانید بخشی از نمونه کارهای خدمات خم upvc انجام شده توسط مجموعه واعظی وین را مشاهده کنید.