خم آلومینیوم

نمونه کارهای خم آلومینیوم

در گذشته امکان خم آلومینیوم برای تولید پنجره وجود نداشت ولی با هماهنگی های بیشتر بین تولید کننده پنجره و خط تولید پروفیل آلومینیوم امروزه امکان اجرای خم برای پنجره های آلومینیوم وجود دارد و گروه ما امکان اجرای انواع خم های آلومینیوم با کیفیت را دارد. در این بخش می توانید برخی از نمونه کارهای خدمات خم آلومینیوم انجام شده در مجموعه واعظی وین را مشاهده کنید.