نمونه کارها - نمونه کار خدمات پنجره UPVC پروژه آقای کاظم زاده

نمونه کار خدمات پنجره UPVC پروژه آقای کاظم زاده

توضیحات نمونه کار

یکی از نکات مهم در پنجره upvc توجه به همخوانی و یکدستی و در کل زیبایی طراحی پنجره می باشد که باید توسط متخصص با سابقه پیشنهاد و به کارفرما ارایه گردد.

در پروژه ای دیگری از جناب کاظم زاده با توجه به ارتفاع پنجره امکان اجرای پنجره قدی یا ایجاد کتیبه با هر ارتفاعی وجود داشت ولی با درنظر گرفتن اکاوه ما کمی ارتفاع کتیبه را بیشتر کردیم تا خط مولیون که از دید ناظر داخل ساختمان مشاهده می شود با خط کمد دیواری که در جنب آن قرار دارد در یک راستا باشد و به زیبایی بصری کار کمک کرده باشد.

برای استفاده از خدمات پنجره UPVC تنها کافی است تا با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

0/5 (0 نظر)