پارتیشن

نمونه کارهای خدمات پارتیشن

برای ایجاد فضایی خصوصی‌تر در یک مکان بزرگتر می‌توانیم از پارتیشن (partition) به‌عنوان تقسیم‌بندی فضا استفاده کنیم. حتی می‌توان با شیشه هوشمند یا پرده پشت شیشه‌ای از فضای خصوصی انتخابی لذت برد. در این بخش می توانید نمونه کارهای خدمات پارتیشن انجام شده توسط واعظی وین را مشاهده کنید.