نمونه کارهای پنجره آلومینیوم نرمال

پنجره آلومینیوم نرمال (Normal Aluminum Window) دارای قدرت و استحکام بالا بوده که برای مناطقی با آب و هوای خشن بسیار مناسب است. این نوع پنجره بسیار سبک بوده و با فریم باریک خود شیشه خور پنجره را بیشتر و منظره بی‌نظیر و بی‌مانع ایجاد می‌کند. در این بخش می توانید برخی از نمونه کارهای خدمات پنجره آلومینیوم نرمال اجرا شده توسط مجموعه واعظی وین را مشاهده کنید.