جام بالکنی

نمونه کارهای جام بالکنی

سیستم جام بالکنی متشکل از پنجره های ریلی شیشه ای بوده که قابلیت حرکت و جمع شدن بصورت آکاردئونی در یک یا هر دو سمت را دارا می باشند. از جام بالکنی برای پوشش بالکون و ممانعت از عبور باد و طوفان و پرندگان استفاده می شود و زیبایی خاصی به نمای ساختمان می بخشد. در این بخش می توانید برخی از نمونه کارهای خدمات جام بالکنی که توسط مجموعه واعظی وین اجرا شده است را مشاهده کنید.