نمونه کارهای پرده

برای ایجاد فضای خصوصی در زمان دلخواه و نیز عبور نور و عدم تاریکی می‌توان از انواع پرده (curtain) استفاده کرد. در این بخش می توانید برخی از نمونه کارهای خدمات پرده انجام شده توسط تیم واعظی وین را مشاهده کنید.