مشتریان - خانم مهندس شهره رزم خواه

شهره رزم خواه

مهندس مجموعه واعظی وین

فارغ التحصیل رشته مهندسی معماری از سال ۹۰ با توجه به ظرافت‌های معماری، طراحی بهترین و متناسب‌ترین پنجره‌های پروژه را تضمین می‌نمایند.